Zasiłki dla bezrobotnych - Holandia

Każda osoba, która pracowała w Holandii przez minimum pół roku i posiada ważną polisę ubezpieczeniową, ma prawo do zasiłku. Jego wyskość zależy m.in. od stażu pracy i wieku osoby starającej się o świadczenie. Zainteresowani powinni się zarejestrować w UWV (Holenderski Urząd Pracy). 

Komu nie przysługuje zasiłek?

- osobom powyżej 65 roku życia,

- osobom, które pracowały na zasadzie samozatrudnienia.  

Przez jaki okres wypłacany jest zasiłek?

  Staż pracy w latach 

  Okres przysługiwania zasiłku 

4-5 lat

6 miesięcy

5-10 lat

9 miesięcy

10-15 lat

1 rok

15-20 lat

1 rok 6 miesięcy

20-25 lat

2 lata

25-30 lat

2 lata 6 miesięcy

 

Kryteria i procedury

Przy wyliczaniu zasiłku najważniejsze są dotychczasowe dochody (dokładnie ostatnie 12 miesięcy pracy). Można otrzymać nawet 70% swojego dochodu brutto, ale zasiłek nie może wynosić więcej niż 177,03 euro tygodniowo.

Jeśli starasz się o to świadczenie, najpierw musisz uzyskać status osoby bezrobotnej, a następnie złożyć wniosek. Wszystko to możesz zrobić drogą elektroniczną na stronie: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/direct_doen/aanragen_uitkering 

Ważne!

Osoby, które są zameldowane w Holandii, ale zasiłek będą pobierać w Polsce, muszą złożyć dokument E 303 w odpowiednim urzędzie pracy. Natomiast osoby, które nie są zameldowane w Holandii i strają się o to świadczenie w Polsce, muszą wypełnić formularz E 301, zaznaczając okres przepracowany w Holandii. Formularz jest wydawny przez urząd pracy, można o niego wnioskować elektronicznie na stronie http://www.uwv.nl/Internationaal/werken-in-NL/Formulier-E301/index.aspx 

 

Szczegółowe informacje o zasiłku dla bezrobotnych można znaleźć tutaj:

http://www.uwv.nl/werkloos/ 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook