Zasiłki chorobowe - Holandia

Zorgtoeslag - świadczenie zdrowotne w Holandii

W Holandii można otrzymać nie tylko zwrot podatku od wynagrodzeń, ale też zwrot kosztów ubezpieczenia świadczeń zdrowotnych, tzw. Zorgtoeslag.

Komu należy się dodatek?

Osobom, które mają powyżej 18 lat i posiadają holenderskie ubezpieczenie lub mają opłacone składki na College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Osoby, które posiadają zagraniczne ubezpieczenie (np. polskie) równorzędne z holenderskim, także mogą się o niego ubiegać, jeżeli regularnie przebywają w Holandii, a ich dochody nie przekraczają obowiązującego progu.

Maksymalnie dodatek wynosi 692 euro (dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo). Nie przysługuje, jeśli osiągnięte zarobki przekraczają 32.502 euro. 

W przypadku wspólnego rozliczenia z partnerem fiskalnym można uzyskać 1461 euro rocznie. W tej sytuacji dochód nie może przekroczyć 47.880 euro.

O Zorgtoeslag można się starać na dwa sposoby:

– podczas rozliczania podatku np. za 2008 rok – w roku 2009 (w sytuacji, gdy dana osoba pracowała w Holandii seznowo),
- "z góry" - po wypełnieniu stosownych formularzy lub przesłaniu ich drogą elektroniczną na początku roku (czasami taki wniosek składa w imieniu pracownika pracodawca). 

W takiej sytuacji Belastingdienst co miesiąc zaliczkowo przelewa na podane konto kwotę 58 euro (stawka z 2009 r.). Jeżeli praca będzie trwała krócej niż 12 miesięcy, zaliczkę za każdy nieprzepracowany miesiąc trzeba oddać holenderskiemu fiskusowi - informacja o tym zostaje przekazana podatnikowi listownie. 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook