HOLANDIA | Zmiany w dopłatach do kosztów ubezpieczenia zdrowotnego - Zorgtoeslag

HOLANDIA | Zmiany w dopłatach do kosztów ubezpieczenia zdrowotnego - Zorgtoeslag [23.11.2012]

Holenderski urząd skarbowy  postanowił zmniejszyć dopłaty w pokryciu kosztów ubezpieczenia zdrowotnego .  W związku z tym kwoty Zorgtoeslag w 2013 roku będą niższe.  Im wyższe dochody osiągnie dana osoba, tym więcej kosztów związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym będzie musiała zapłacić sama.

Dla osób z niskimi dochodami dopłaty zostaną zwiększone. Osoby takie otrzymają dodatkowo  115 euro rocznie z tytułu rekompensaty podwyższenia kwoty uiszczanej jako ”eigen risico”  (ryzyko własne).

Warunkiem otrzymania Zorgtoeslag w  2013 roku  jest nieprzekroczenie dochodu w kwocie 30.939 euro brutto oraz 42.438 euro brutto dla partnerów fiskalnych.

 

 

Źródło:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/zorgtoeslag/zorgtoeslag_nieuw_in_2013

Powrót


euro-punkt.pl on Facebook