Dodatki rodzinne - Holandia

Kindgebonden budget

Każda osoba pracująca w Holandii dla holenderskiego pracodawcy może się starać o tzw. "budżet związany z dzieckiem", czyli Kindgebonden budget. Dodatek ten jest wypłacany z zasiłkiem rodzinnym (Kinderbijslag).

Im niższe są dochody w rodzinie, tym dodatek jest większy. Jego wysokość jest też zależna od ilości dzieci, na które jest przyznawany. Wpłacany jest co miesiąc na konto bankowe (w Holandii lub w Polsce). Po roku jest weryfikowany - jeśli był za niski lub za wysoki, trzeba będzie zwrócić nadpłatę lub zostanie wypłacony zwrot. 

Kto może starać się o dodatek?

- osoba, która ma na utrzymaniu niepełnoletnie dziecko,

- osoba, która pobiera zasiłek rodzinny,

- osoba, która posiada odpowiednie dochody,

- osoba, która posiada obywatelstwo holenderskie albo pozwolenie na pobyt w Holandii z prawem do uzyskania dodatków (dotyczy to również partnera osoby starającej się o dodatek do zasiłku rodzinnego).

Jeżeli danej osobie nie przysługuje zasiłek rodzinny (bo dziecko np. ma finansowane studia lub wysokie dochody) możliwe jest otrzymanie dodatku, o ile ta osoba wykłada na utrzymanie dziecka 408 € miesięcznie.

Dodatek należy się także osobom, które nie mieszkają w Holandii, ale tam pracują, a także tym, którzy mieszkają w Holandii, ale pracują poza jej granicami. Wówczas wysokość świadczenia jest zależna od zasiłków pobieranych w innych krajach.

Składanie wniosków

Wniosek składa się jednorazowo - osobiście lub elektronicznie poprzez stronę internetową: www.toeslagen.nl

Dodatek otrzymuje się raz w miesiąci. Wypłaca go holenderski urząd skarbowy - dział dodatków (Belastingdienst afdeling Toeslagen).

Terminy wypłaty

  • jeśli otrzymujesz 60 € wypłata następuje 19 dnia każdego miesiąca (w przypadku świąt - następnego dnia roboczego) 
  • jeśli otrzymujesz kwotę z przedziału 24€ do 60€ to całość dodatku otrzymasz w grudniu
  • kwoty poniżej 24 € nie są wypłacane

Wypłata dodatku zostaje zakończona miesiąc po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. 

Tabela poniżej przedstawia kwoty zwrotu oraz maksymalny dochód, który uprawnia do starania się o Kindgebonden budget.

 

Ilość dzieci

  Miesięczna maksymalna  

kwota zwrotu/brutto

Roczna maksymalna

kwota zwrotu/brutto

Maksymalny roczny

dochód brutto uprawniający

do uzyskania dodatku:

 1 dziecko

 84 Euro

 1.011 Euro

 44.700 Euro

 2 dzieci

 110 Euro

 1.322 Euro

 49.400 Euro

 3 dzieci

 125 Euro

 1.505 Euro

 52.200 Euro

 4 dzieci

 134 Euro

 1.611 Euro

 53.800 Euro

 5 dzieci i więcej

 

 1.611 Euro
 + 51 Euro dodatkowo
 za każde kolejne dziecko

 54.500 Euro

 

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: www.toeslagen.nl

 

Kinderopvangtoeslag – dodatek na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do żłobka lub przedszkola. W Niemczech jest dostępny od 2009 roku.

Kryteria i procedury

Dodatek może otrzymać osoba, która posiada obywatelstwo holenderskie lub ważne pozwolenie na pobyt w Holandii. Zarówno ona, jak i jej partner, z którym się rozlicza, muszą pracować albo studiować lub być w trakcie nauki (z perspektywą na podjęcie pracy), a także opłacać koszty związane z uczęszczaniem dziecka do żłobka albo przedszkola. Dziecko powinno być zameldowane pod tym samym adresem, co osoba, która stara się o dodatek. Warunkiem koniecznym jest, że małoletni, na którego pobierany będzie dodatek, nie ukończył jeszcze szkoły podstawowej. Dziecko powinno chodzić do placówki opieki - jest to placówka opieki dziennej (kinerdagverblijf), placówka opieki po zajęciach szkolnych (buitenschoolse opvang) lub inna forma opieki zarejestrowana w urzędzie gminy.

Dodatek przysługuje maksymalnie za 230 godzin.

Sprawdź, czy przysługuje ci dodatek: www.toeslagen.nl  za pomocą linku: http://toeslagen.nl/reken/toeslagen/

 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook