Zasiłki dla bezrobotnych - Holandia

Holenderskie prawo pracy stanowi, iż prawo do zasiłku ma osoba bezrobotna, której stażu pracy przekroczył 6 miesięcy. Osobom zatrudnionym w Holandii krócej niż pół roku w razie jej utraty nie przysługuje prawo do otrzymania tego świadczenia. Kwota świadczenia uzależniona jest również od wieku pracownika i łącznego stażu pracy. Rejestracją osób bezrobotnych zajmuje się UWV (Holenderski Urząd Pracy), instytucja ta jest odpowiedzialna również za wypłacanie zasiłków. Aby otrzymać zasiłek trzeba dodatkowo posiadać ważną polisę ubezpieczeniową. Prawa do zasiłku nie mają osoby powyżej 65 roku życia. Świadczenie to nie przysługuje ponadto osobom pracującym na zasadzie samozatrudnienia. Czas przysługiwania zasiłku w zależności od stażu pracy:

 

 

  Staż pracy w latach 

  Okres przysługiwania zasiłku 

4-5 lat

6 miesięcy

5-10 lat

9 miesięcy

10-15 lat

1 rok

15-20 lat

1 rok 6 miesięcy

20-25 lat

2 lata

25-30 lat

2 lata 6 miesięcy

 

 

Dla ustalania wysokości zasiłku czynnikiem decydującym jest wielkość osiąganych w Holandii dochodów. Bezrobotni otrzymują zasiłek do 70% swojego dochodu brutto, przy czym średnia do tego świadczenia obliczana jest na podstawie ostatnich dwunastu miesięcy pracy. Maksymalna kwota świadczenia nie może jednak przekraczać 177,03 EUR tygodniowo.

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych (dla osób zameldowanych w Holandii) można złożyć elektronicznie, ale najpierw należy uzyskać status osoby bezrobotnej poprzez rejestrację na stronie internetowej.

 

Poniżej znajduję się link do strony internetowej.

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/direct_doen/aanragen_uitkering 

 

Osoby będące zameldowane w Holandii  a chcące pobierać zasiłek w Polsce muszą przedstawić E 303 w odpowiednim urzędzie pracy.

Dla osób niezameldowanych w Holandii ubiegających się o zasiłek  dla bezrobotnych w Polsce potrzebny jest formularz E 301, uwzględniający okres przepracowany w Holandii (wydaje go UWV , wniosek o wydanie E 301 można złożyć elektronicznie poprzez link:

http://www.uwv.nl/Internationaal/werken-in-NL/Formulier-E301/index.aspx 

Tam znajduje się wniosek.

Aanvragen Formulier E-301/PD U1 (DOC, 135 Kb)

 

 

Więcej informacji o statusie bezrobotnego znajduje się na następującej stronie internetowej:

http://www.uwv.nl/werkloos/ 


Dla pracodawców


Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!euro-punkt.pl on Facebook